Uppfinningar för ergonomi och säkerhet

Strandberg Innovation
Sven Strandberg, Klippstigen 8, 376 35 Svängsta
Tel. +46 (0)454-32 27 50, 070 565 42 75 • Fax: +46 (0)454-32 27 50 • E-post: svenstra@telia.com

Övriga produkter:
Fönavlastare Se mer >>
• Egen sotningsanordning • Hundbajsupptagare • Däckmaskering • LysrörstubLight off

Med en konstruktion som gör att veken släcker sig själv när ljuset brunnit ner,
förebygger ljuset Light off eldsvådor och är en säkerhet när glömskan fallit in.